Kontaktlærarar: Marion Løvik Hauståker og Ingrid Walaker Tveito.

Faglærarar: Lina Valland Hofslundsengen, Terje Hov Risøy, Eirik Hellebust Menes, Øystein Dale og Elisabeth Aspeseter.

Miljørettleiar: Malene Blikken Haukøy og Vidar Hille