Frank Nymark: Kontaktlærar og timelærar i matematikk, samfunnsfag, kroppsøving og naturfag.

Elisabeth Aspeseter: Timelærar, norsk, engelsk og krle.