Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hjertesone - tryggare skuleveg

Ei hjartesone rundt skulen gjer det sikrare for elevane å gå eller sykle. Mindre biltrafikk og tryggare stopp- og hentesoner er bra for alle! 

Det er stor trafikk kring skulen ved skulestart/-slutt. Bruk parkeringsplass (droppsone) ved Skogly til levering/henting.

Born som skal til/frå SFO kan leverast/hentast på parkeringsplass ved skulen. ​

images