www.kaupanger.skule.no

5. klasse

Terje Hov Risøy: Kontaktlærar. Timelærar i matematikk, samfunnsfag, naturfag KRLE og kroppsøving.

✉️ terje.hov.risoy@sogndal.kommune.no  📞 48108524

Maria Landøy Slinde: Timelærar i norsk og engelsk

Jorunn Irene Nyland: Timelærar i kunst og handverk, med i matematikk

Kari Malmanger: Timelærar i musikk

Gerd Bøthun/ Turid Kvam: Assistentar i klassen

Publisert | Oppdatert 12. august 2021