Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skulehelsetenesta

Wenche Merete Sollid

Helsesjukepleiar 
Tlf: 99 28 61 23​
E-post: wenche.merete.sollid@sogndal.kommune.no

Arbeidsdagar på Kaupanger skule: måndag, tysdag, torsdag og fredag. 

Barnetrinnet 

Skulehelsetenesta skal vera lett tilgjengeleg for elevar, foreldre/føresette og dei tilsette på skulane.  
Me tilbyr helsesamtalar, råd og rettleiing og heimebesøk. Dess tidlegare ein blir kjend med det som er vanskeleg for barnet, dess lettare kan me hjelpe.

Ungdomsskulen

Open dør, avtalar og samtalegrupper
Elevane kan komme innom helsesjukepleiar utan avtale eller foreldra/føresette kan ringje og gjere ein avtale. 

Helse og utvikling
Skulehelsetenesta jobbar for å fremje ein best mogleg helsemessig utvikling hjå elevane. Me tilbyr helseundersøking, vaksiner i tråd med barnevaksinasjonsprogrammet, oppfølging og samtaler, og me har undervisning og rettleiing i grupper og klassar.

Aktuelle tema for samtalar og helseundersøking

 • ​Trivsel/klassemiljø/skulefråvær/mobbing
 • Kroppen i vekst og utvikling, fysisk og psykisk smerte - magesmerter, hovudverk, søvnvanskar, stress/press/bekymringar, eteanskar, tristheit, sjølvskading, sorg
 • Praktiske utfordringar og bekymringar når foreldre ikkje bur saman
 • Nettvett/nettbruk
 • Syn, høyrsel
 • Seksuell helse og prevensjon

Link til helsestasjonen for ungdom og unge vaksne 13-25 år

Kva kan du få hjelp med på helsestasjon for ungdom og unge vaksne (HFU):

 • Rettleiing om seksuell helse
 • Prevensjonsrettleiing og tilgjengeleg og sikker prevensjon
 • P-stav , innsetjing og fjerning
 • Testing og behandling av seksuelt overførbare infeksjonar
 • Samtalar om psykisk helse
 • Samtalar om det ungdom ynskjer å snakka om

Nyttige lenkjer 

 

Helsesjukepleiar arbeider etter eit fastlagt skulehelsetenestegrogram

Alder/Klasse

 

Ansvar

Kontaktform

5-6årFørskulekonsultasjon
-samtale med helsesjukepleiar og måling av vekt og høgd
HelsesjukepleiarIndividuell
2.klasseTilbod om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polioHelsesjukepleiarIndividuell
3.klasseSamtale m/måling
av vekt og lengd
HelsesjukepleiarIndividuell
4.klasseHelseopplysning om kosthold og tannhelseHelsesjukepleiar og tannpleiarGruppe
5.klasseHelseopplysning om pubertet; kropp, grenser, tanker og følelser.Helsesjukepleiar og skulelegeGruppe
6.klasseTilbod om vaksine mot meslingar, kusma og raude hundar (MMR)HelsesjukepleiarIndividuell
 Helsesirkelen eller PF??HelsesjukepleiarGruppe
 Helseopplysning om vold og overgrepHelsesjukepleiar og NokGruppe
7.klasseTilbod om vaksine mot HPVHelsesjukepleiarIndividuell
8.klasseSamtale m/måling
av vekt og høgd
HelsesjukepleiarIndividuell
9.klasseUndervisning om psykisk helseHelsesjukepleiar og psykologGruppe
10.klasseSamlivsundervisningHelsesjukepleiar og skulelegeGruppe
Helsesjukepleiar

 • Tenesteomtale
 • Dokument
 • Lenker