For å sikre ein lusefri haust oppmodar vi alle skular og barnehagar til å gjennomføre ein kampanje mot hovudlus i veke 35. NB alle i familien  må sjekke seg

https://www.anpdm.com/newsletterweb/47405B45714940594076484A59/434B5C437242465A4172474B5C4B71