Måndag vart det avdekka 5 smitta elevar og 1 smitta tilsett i 6. klasse på Kvåle skule.

Sidan det ikkje var planlagt ordinær undervisning denne dagen, held skulen stengt.

Me ber alle om å vera oppmerksame på symptom og om å ha låg terskel for å testa seg.