I veke 49 og i perioden fram til 20.desember, gjennomfører me elevundersøkinga på Kvåle skule. Dette er ei årleg nasjonal undersøking. Informasjon kring undersøkinga ligg som vedlegg :

elevundersokelsen-info-foreldre-2022_nn.pdf

Arabisk.pdf

Dari.pdf

Engelsk.pdf

Tigrinja.pdf