Kaupanger skule       
Landpostruta
6854 Kaupanger

Tlf: 57628900
Fax: 57628901

Kontaktskjema

Skulekalendaren

Søk på nettet

Nytt frå skule og SFO

Haugmelen 26.8 029.JPG

Sprek gjeng på Haugmelen!

Årets felles fjelltur for ungdomsskuleelevane gjekk til Store Haugmelen. I solskin, med godt humør og lette steg gjekk turen unna i rekordfart. På Vassløysa fekk me helsa på ein liten hareunge og på toppen kunne me nyta utsikten i alle himmelretningar. Dette var med andre ord ein flott dag. Takk for turen og takk til alle sjåførane som stilte opp!
27.08.2014

IMG_2099.JPG

Inspirerte av Halvor og "Flåklypa"

Onsdag 20. august fekk 9a besøk av Halvor Gregusson som er dagleg leiar i bedrifta Rocketfarm. Tema var entreprenørskap og føredraget vart ein flott kick-off i valfaget Produksjon av varer og tenester. Kan me t.d. ta lærdom av oppfinnaren Reodor Felgen, pessimisten Ludvig og optimisten Solan når me etterkvart skal starta våre eigne bedrifter? Tusen takk til Halvor for ei inspirerande økt!
22.08.2014

bilde v.JPG

MOT-konsert på Meieriet!

Tysdag var 8a og 9a på fengjande konsert på Meieriet. Me fekk mellom anna høyra Chand, Alejandro Fuentes og Eirik Andreas som både song og spelte! Veldig bra! Hrafnhildur var konfransier, og leia oss gjennom alle innslaga. Tusen takk til Mot og alle deltakarane for ei flott oppleving!
21.05.2014

IMG_2763.JPG

Klare til 17. mai!

Torsdag 15. mai øvde 1.-4. klasse på marsjering i lag med korpset. Sjølv om det regna var det ein munter gjeng som tok ein sving bortom Skogly og attende til skulen og fotballbana.
Les meir »   15.05.2014

Its learning

Som vedlegg finn de litt informasjon om foreldrepålogging i Its Learning.
15.05.2014

RSS

Velkommen til Kaupanger skule

Kaupanger skule er ein 1 - 10-skule med omlag 216 elevar. I alt 35 vaksne arbeider på skulen og i skulefritidsordninga, av desse 26 pedagogar.

Skulen ligg i Kaupanger, ei bygd med omlag 1700 innbyggjarar, omlag ei mil  frå Sogndal, som er kommunesenteret.

Kaupanger skule, "skulen i skogen" ligg fint til i furuskogen på Kaupanger. Skulen er bygd i fleire trinn: Me har "Gamleskulen" med gymnastikkbygget, hovudbygningen som inneheld kontor, lærarrom, arbeidsrom for lærarane, bibliotek, formingsavdeling, skulekjøken og klasserom. I tillegg har me ein klasseromsbygning som også innheld naturfagrom og musikkrom.

Skogen rundt skulen pregar uteaktivitetane til elevane; mellom anna er hyttebygging i trea ein populær aktivitet. Naturen, inkludert Kaupangerelva, vert også brukt aktivt som læringsarena på alle klassesteg. Skulen har lagt til rette for friluftsliv/fysisk fostring gjennom kjøp av utstyr: kanoar, lavvoar, stormkjøken, telt, kart m.m.