Kaupanger skule       
Landpostruta
6854 Kaupanger

Tlf: 57628900
Fax: 57628901

Kontaktskjema

Skulekalendaren

Søk på nettet

Nytt frå skule og SFO

bilde v.JPG

MOT-konsert på Meieriet!

Tysdag var 8a og 9a på fengjande konsert på Meieriet. Me fekk mellom anna høyra Chand, Alejandro Fuentes og Eirik Andreas som både song og spelte! Veldig bra! Hrafnhildur var konfransier, og leia oss gjennom alle innslaga. Tusen takk til Mot og alle deltakarane for ei flott oppleving!
21.05.2014

IMG_2763.JPG

Klare til 17. mai!

Torsdag 15. mai øvde 1.-4. klasse på marsjering i lag med korpset. Sjølv om det regna var det ein munter gjeng som tok ein sving bortom Skogly og attende til skulen og fotballbana.
Les meir »   15.05.2014

Its learning

Som vedlegg finn de litt informasjon om foreldrepålogging i Its Learning.
15.05.2014

IMG_3670.JPG

Messe for elevbedrifter i Lærdal

Kaupanger skule deltok på messa med to av årets bedrifter.
Les meir »   13.05.2014

Viktige datoar for 10.klasse

Ei oversikt over viktige datoar når det gjeld eksamen osv. for 10.klasse finn de ved å gå til årskull 1998 si side.
07.05.2014

RSS

Velkommen til Kaupanger skule

Kaupanger skule er ein 1 - 10-skule med omlag 216 elevar. I alt 35 vaksne arbeider på skulen og i skulefritidsordninga, av desse 26 pedagogar.

Skulen ligg i Kaupanger, ei bygd med omlag 1700 innbyggjarar, omlag ei mil  frå Sogndal, som er kommunesenteret.

Kaupanger skule, "skulen i skogen" ligg fint til i furuskogen på Kaupanger. Skulen er bygd i fleire trinn: Me har "Gamleskulen" med gymnastikkbygget, hovudbygningen som inneheld kontor, lærarrom, arbeidsrom for lærarane, bibliotek, formingsavdeling, skulekjøken og klasserom. I tillegg har me ein klasseromsbygning som også innheld naturfagrom og musikkrom.

Skogen rundt skulen pregar uteaktivitetane til elevane; mellom anna er hyttebygging i trea ein populær aktivitet. Naturen, inkludert Kaupangerelva, vert også brukt aktivt som læringsarena på alle klassesteg. Skulen har lagt til rette for friluftsliv/fysisk fostring gjennom kjøp av utstyr: kanoar, lavvoar, stormkjøken, telt, kart m.m.