Kaupanger skule       
Landpostruta
6854 Kaupanger

Tlf: 57628900
Fax: 57628901

Kontaktskjema

Skulekalendaren

Søk på nettet

Nytt frå skule og SFO

DSC00594.JPG

Dei gode gamle uteleikane

1. - 4.klasse har lært å hoppa paradis, å hoppa strikk, å hoppa tau og å kasta ball på vegg.
Les meir »   14.09.2014

IMG_4469.JPG

BALLDAG

Den tradisjonelle balldagen for 5.-10.kl. vart avvikla i strålande haustver onsdag 10. september.
Les meir »   11.09.2014

BlimE - dansen 2014

Den 24. oktober skal me danse saman med skular i heile Noreg. Du finn dansen i lenkjefeltet til venstre.Me glèr oss!
04.09.2014

nett.jpg

Vaksne skapar venskap - på nett

Manifest mot mobbing bidreg til at det årleg blir satt fokus på område som er sentrale i arbeidet mot mobbing. I år heiter kampanjen: Vaksne skaper venskap - på nett. Les meir på udir.no/mmm
Les meir »   01.09.2014

DSC00486.JPG

TURDAG I SKOGEN

1.- 4. klasse hadde ein fin tur saman!
Les meir »   29.08.2014

RSS

Velkommen til Kaupanger skule

Kaupanger skule er ein 1 - 10-skule med omlag 216 elevar. I alt 35 vaksne arbeider på skulen og i skulefritidsordninga, av desse 26 pedagogar.

Skulen ligg i Kaupanger, ei bygd med omlag 1700 innbyggjarar, omlag ei mil  frå Sogndal, som er kommunesenteret.

Kaupanger skule, "skulen i skogen" ligg fint til i furuskogen på Kaupanger. Skulen er bygd i fleire trinn: Me har "Gamleskulen" med gymnastikkbygget, hovudbygningen som inneheld kontor, lærarrom, arbeidsrom for lærarane, bibliotek, formingsavdeling, skulekjøken og klasserom. I tillegg har me ein klasseromsbygning som også innheld naturfagrom og musikkrom.

Skogen rundt skulen pregar uteaktivitetane til elevane; mellom anna er hyttebygging i trea ein populær aktivitet. Naturen, inkludert Kaupangerelva, vert også brukt aktivt som læringsarena på alle klassesteg. Skulen har lagt til rette for friluftsliv/fysisk fostring gjennom kjøp av utstyr: kanoar, lavvoar, stormkjøken, telt, kart m.m.