Kaupanger skule       
Landpostruta
6854 Kaupanger

Tlf: 57628900
Fax: 57628901

Kontaktskjema

Skulekalendaren

Søk på nettet

Nytt frå skule og SFO

IMG_3573.JPG

Fellessamling - markering av grunnlovsjubileet

Onsdag 23. april var alle elevane samla i gymsalen, der det var fellessamling med fokus på Noreg og grunnlova. Dette vart ei fin markering av at det er 200 år sidan Noreg fekk si eiga grunnlov.
23.04.2014

IMG_3639.JPG

Teikneseriekurs for ungdomstrinnet

Torsdag 20.mars fekk ungdomstrinnet besøk av ein profesjonell teikneserieteiknar! Inspirerande og kjekt! Elevane lagde flotte teikneseriar både saman og kvar for seg.
20.03.2014

Magnhild Bruheim 001.JPG

Forfattarbesøk på ungdomstrinnet

Onsdag 12.3 fekk ungdomstrinnet besøk av forfattaren Magnhild Bruheim. Bruheim har blant anna skrive boka "Ny melding" som alle elevane har lese. Bruheim skriv spennande bøker som har fenga elevane veldig, difor var det ekstra stas at ho hadde lyst å komma på besøk til oss. I tillegg til å lesa høgt frå den siste boka si, kunne Bruheim komma med nokre nyttige skrivetips til elevane. Dessutan er det greitt å høyra at sjølv røynde forfattarar til tider kan stå fast.
13.03.2014

Når foreldre møter skolen

Sogndal kommune er med i forskingsprosjektet "Lærande regionar". Kvifor gjer elevane frå Sogn og Fjordane det så bra på nasjonale/prøvar/eksamen? Eit av delprosjekta er " Når foreldre møter skolen". Eg håpar flest mogeleg tek seg tid til å svare på undersøkinga som ein finn på: http://tinyurl.com/foreldre-og-skole eller https://www.facebook.com/pages/N%C3%A5r-foreldre-m%C3%B8ter-skolen/614772821894423 Dei 2 lenkene finn du og i vedlegget, der kan du klikke på dei og kome direkte inn i undersøkinga. Rektor
05.03.2014

karneval 2014 082.JPG

KARNEVAL

Fredag 14. februar hadde 1. - 4. klasse karneval i gymsalen.
Les meir »   14.02.2014

RSS

Velkommen til Kaupanger skule

Kaupanger skule er ein 1 - 10-skule med omlag 216 elevar. I alt 35 vaksne arbeider på skulen og i skulefritidsordninga, av desse 26 pedagogar.

Skulen ligg i Kaupanger, ei bygd med omlag 1700 innbyggjarar, omlag ei mil  frå Sogndal, som er kommunesenteret.

Kaupanger skule, "skulen i skogen" ligg fint til i furuskogen på Kaupanger. Skulen er bygd i fleire trinn: Me har "Gamleskulen" med gymnastikkbygget, hovudbygningen som inneheld kontor, lærarrom, arbeidsrom for lærarane, bibliotek, formingsavdeling, skulekjøken og klasserom. I tillegg har me ein klasseromsbygning som også innheld naturfagrom og musikkrom.

Skogen rundt skulen pregar uteaktivitetane til elevane; mellom anna er hyttebygging i trea ein populær aktivitet. Naturen, inkludert Kaupangerelva, vert også brukt aktivt som læringsarena på alle klassesteg. Skulen har lagt til rette for friluftsliv/fysisk fostring gjennom kjøp av utstyr: kanoar, lavvoar, stormkjøken, telt, kart m.m.