Kaupanger skule       
Landpostruta
6854 Kaupanger

Tlf: 57628900
Fax: 57628901

Kontaktskjema

Skulekalendaren

Søk på nettet

Nytt frå skule og SFO

nett.jpg

Vaksne skapar venskap - på nett

Manifest mot mobbing bidreg til at det årleg blir satt fokus på område som er sentrale i arbeidet mot mobbing. I år heiter kampanjen: Vaksne skaper venskap - på nett. Les meir på udir.no/mmm
Les meir »   01.09.2014

DSC00486.JPG

TURDAG I SKOGEN

1.- 4. klasse hadde ein fin tur saman!
Les meir »   29.08.2014

20140826_110736.jpg

Solskinstur

Tysdag gjekk mellomtrinnet på fjelltur til Bjørkastølen, Vetlehaugen og Hatleggi. Me bada, plukka blåbær og leika saman. Både elevar og lærarar kosa seg denne flotte dagen.Dette var kjekt!
27.08.2014

Haugmelen 26.8 029.JPG

Sprek gjeng på Haugmelen!

Årets felles fjelltur for ungdomsskuleelevane gjekk til Store Haugmelen. I solskin, med godt humør og lette steg gjekk turen unna i rekordfart. På Vassløysa fekk me helsa på ein liten hareunge og på toppen kunne me nyta utsikten i alle himmelretningar. Dette var med andre ord ein flott dag. Takk for turen og takk til alle sjåførane som stilte opp!
27.08.2014

IMG_2099.JPG

Inspirerte av Halvor og "Flåklypa"

Onsdag 20. august fekk 9a besøk av Halvor Gregusson som er dagleg leiar i bedrifta Rocketfarm. Tema var entreprenørskap og føredraget vart ein flott kick-off i valfaget Produksjon av varer og tenester. Kan me t.d. ta lærdom av oppfinnaren Reodor Felgen, pessimisten Ludvig og optimisten Solan når me etterkvart skal starta våre eigne bedrifter? Tusen takk til Halvor for ei inspirerande økt!
22.08.2014

RSS

Velkommen til Kaupanger skule

Kaupanger skule er ein 1 - 10-skule med omlag 216 elevar. I alt 35 vaksne arbeider på skulen og i skulefritidsordninga, av desse 26 pedagogar.

Skulen ligg i Kaupanger, ei bygd med omlag 1700 innbyggjarar, omlag ei mil  frå Sogndal, som er kommunesenteret.

Kaupanger skule, "skulen i skogen" ligg fint til i furuskogen på Kaupanger. Skulen er bygd i fleire trinn: Me har "Gamleskulen" med gymnastikkbygget, hovudbygningen som inneheld kontor, lærarrom, arbeidsrom for lærarane, bibliotek, formingsavdeling, skulekjøken og klasserom. I tillegg har me ein klasseromsbygning som også innheld naturfagrom og musikkrom.

Skogen rundt skulen pregar uteaktivitetane til elevane; mellom anna er hyttebygging i trea ein populær aktivitet. Naturen, inkludert Kaupangerelva, vert også brukt aktivt som læringsarena på alle klassesteg. Skulen har lagt til rette for friluftsliv/fysisk fostring gjennom kjøp av utstyr: kanoar, lavvoar, stormkjøken, telt, kart m.m.